We constateerden het al eerder: de Aziatische markt is zeer sterk. Dat resulteert in hoge opbrengsten. De topper van deze veiling is toch wel de prachtige aangetekende brief van Batavia naar België met een juiste frankering van 340 cent, die afgehamerd werd op maar liefst € 28.000 (inzet € 10.000, kavel 1174). Maar meerdere stukken uit Nederlands-Indië gingen over in Aziatische handen, zoals de proef van koning Willem III in het uniform van de Rijdende Artillerie. De nieuwe eigenaar had er graag € 3800 voor over (inzet € 1000, kavel 767).

Topprijzen werden betaald voor veel zeldzame, soms zelfs unieke stukken uit de Japanse bezetting van Dr. Norman Jacobs. Wat voorbeelden zijn de PETA-briefkaart uit Zuid-Oost Borneo die voor € 2800 van eigenaar wisselde (inzet € 1000, kavel 1460) en misschien wel het mooiste exemplaar van de militaire noodzegel voor Flores, waarvoor € 3400 werd neergeteld (kavel 1469, inzet € 2500). Ook krijgsgevangenenpost mag zich verheugen in een internationale interesse. Een kaart uit een Thais kamp bracht het tot € 8000 (inzet € 300, kavel 1503).

Van dezelfde verzamelaar kwamen bijzondere zegels en poststukken van de Republiek Indonesië tijdens de onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 onder de hamer. Een zelfgemaakte briefkaart gefrankeerd  met twee zegels die voor de postspaarbank waren bedoeld vond een koper voor € 3000 (inzet € 200, kavel 1528). De foutdruk 50 in plaats van 15 sen op een danserzegel realiseerde € 5000 (inzet € 1000, kavel 1550). Voor een ogenschijnlijk eenvoudige verhuiskaart uit 1947 moest de nieuwe eigenaar € 2600 neertellen (inzet € 300, kavel 1561).

Hoe zit het met Nederland? We moeten er nog even aan wennen. Waar nog niet zo heel lang geleden topprijzen betaald werden voor mooie en bijzondere stukken van de emissie 1852, ontwikkelt zich inmiddels een nieuw prijsniveau. Met een redelijk gevulde beurs kunnen nu veel meer verzamelaars instappen en een aantrekkelijke collectie opbouwen. Een serie met opdruk ‘Specimen’ is voor € 5000, de inzetprijs, verkocht. Voor mooie halfrond-franco stempels ligt het prijsniveau ook lager dan voorheen, maar een paartje van 15 cent met op elke zegel Maastricht A realiseerde toch € 850 (inzet € 500). De vraag naar kwalitatief luxe strippen van drie, vier en vijf is ook beperkt. Waar vroeger een vermogen voor moest worden neergeteld, is nu voor veel verzamelaars bereikbaar geworden. Zo bracht een superbe strip van vijf van de 15 cent € 750 op (inzet € 500), feitelijk een spotprijs.

Maar dat geldt niet voor de vele foutdrukken en variëteiten die in deze veiling aan bod kwamen. Daarop werd levendig geboden want liefhebbers realiseren zich dat veel stukken maar zelden worden aangeboden. Het was nu of nooit. Zo bracht de 20 cent uit de serie Jubileum 1913 met ongetande bovenkant € 1700 op (inzet € 1000, kavel 533).

Als gewoonlijk vond een zeer levendig biedspel plaats op mappen en albums, niet in de laatste plaats dankzij bieders vanuit de hele wereld, die ons online wisten te vinden. Vooral het mooie aanbod buitenland droeg bij aan het succes. Een klassieke collectie Frankrijk 1849-1900 werd op € 2400 afgehamerd (inzet € 750, kavel 1845). De kavels met brieven uit China vonden ook makkelijk hun nieuwe bestemming, zoals 31 brieven uit de Volksrepubliek met een opbrengst van € 2400 (inzet € 200, kavel 1883). Een collectie Engelse Koloniën vond een koper voor € 3200 (inzet € 2000, kavel 2056). Oorspronkelijke, ‘niet geplukte’ verzamelingen doen het ook goed, zoals een wat wanordelijk opgezette verzameling Nederland die voor € 7000 wegging (inzet € 4000, kavel 1928).

Sedert jaren veilt Van Dieten ook munten, bankbiljetten en penningen. De kopersmarkt voor dit materiaal blijft sterk. Wie had kunnen voorspellen dat een gouden huwelijkspenning € 4600 zou opbrengen (inzet € 1000, kavel 2163) en een penning uit Antwerpen van 1832 € 1500 (inzet € 50, kavel 2166)?

De veiling werd traditioneel afgesloten met een zitting dozen, waarin van alles werd aangeboden. Een kavel met 7 verhuisdozen Gehele Wereld realiseerde € 3200 (inzet € 1000, kavel 2635), en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. U kunt deze allemaal vinden via onderstaande knop:

Alle vermelde opbrengsten zijn exclusief opgeld. Wij herhalen dat de toekomst voor de filatelie rooskleurig is, ondanks sombere geluiden die wij wel eens opvangen. Maar dat geldt dan voor het ‘doodgewone spul’. Daarnaar bestaat geen vraag meer. Voor niet-alledaagse, bijzondere stukken is de markt nog steeds groeiend.

U kunt daarvan ook profiteren. In voorbereiding is veiling 643, die op 13 en 14 maart 2020 wordt gehouden. Heeft u een mooie collectie, een bijzondere zegel of poststuk of misschien een munten- en/of penningencollectie die u wilt veilen, dan zijn wij u graag van dienst. U bent gegarandeerd van zorgvuldige, deskundige verkaveling en beschrijving naast een optimale presentatie. En u weet het… keep online!

Want zoveel is zeker: voor goede postzegels, mooie collecties en interessante poststukken worden hoge prijzen gerealiseerd. Dat heeft alles te maken met een sterke vraag uit de markt, die internationaal is. Immers, van de mogelijkheid online te bieden vanuit de gehele wereld wordt gretig gebruikgemaakt. En dat stimuleert de prijs.

Het grote aanbod van Nederland 1852 maakt de verzamelaar wat verwend. Meer dan ooit tevoren wordt op kwaliteit gelet. De randen moeten aan alle kanten breed tot zeer breed zijn. Dat geldt niet alleen voor losse zegels, maar ook voor paren en strippen. Bijzondere stempels zijn altijd in trek. De puntstempels 82 van Nijmegen op de 5 cent en 10 cent brachten € 650 (inzet € 300) resp. € 950 (inzet € 300) op. De veiling van een mooie, postfrisse zwarte 1 cent nr. 14A kende een levendig biedverloop wat resulteerde in een toeslag van € 2200 (inzet € 500). Een fantastische prijs bracht een postfris luxe exemplaar van de 20 cent nr. 24K op. Deze zegel ging voor € 7500 (inzet € 2000) naar een nieuwe eigenaar. Maar de absolute topper vonden we bij Nederlands-Indië, waar een postfrisse 2½ gulden met kopstaande opdruk BUITEN BEZIT. in perfecte kwaliteit het tot maar liefst € 26.000 bracht (inzet € 4000). De koper betaalde dus ruim 4x de cataloguswaarde.

De zitting postgeschiedenis: afstempelingen en poststukken, leverde weinig verrassingen op. Dat wil zeggen: voor klassiek Nederlands-Indië. Immers, vrijwel al ´ons´ posthistorische erfgoed verdwijnt naar Azië, en de Aziaten betalen daar veel geld voor. Ze hebben het ook. Een luxe afdruk van het zeldzame halfrond-francostempel Sambas op nr. 1 werd op € 2400 afgehamerd (inzet € 750). Een dergelijk stempel van Benkoelen op brief bracht het tot € 5500 (inzet € 4000) en van Probolingo zelfs tot € 3800 (inzet € 2500). Een zogenoemd Fleuronstempel van Suriname, op een brief uit 1814, verwisselde voor € 3800 (inzet € 2000) van eigenaar. Maar ook talrijke andere poststukken vonden voor bescheidener prijzen kopers.

Oorspronkelijke collecties, waarvan de bijzondere en waardevolle stukken er niet zijn uitgehaald, realiseren gewoonlijk de beste opbrengsten. Een collectie opdrukken van Suriname werd op € 4000 (inzet € 1000) afgehamerd. Hoge opbrengsten ook nu weer voor zegels Japanse bezetting van Nederlands-Indië, zoals een stockboek vol zegels van de Grote Oost voor € 5000 (inzet € 2000). Trouwens, de enig bekende Nederlands-Indische Rode Kruiszegel met Japanse bezettingsopdruk vond voor € 2600 (inzet € 1000) een koper. Collecties buitenland deden eveneens prima prijzen, zoals Egypte voor € 6000 (inzet € 1000), Irak eveneens voor € 6000 (inzet € 750) en Ethiopië voor € 3400 (inzet € 500). Een verrassing bood een doos Gehele Wereld vol klassiek materiaal: ingezet op € 500 eindigde de hamer op € 4400.

Alle vermelde opbrengsten zijn exclusief opgeld. De toekomst voor de filatelie lijkt, ondanks sombere geluiden die ons wel eens bereiken, rooskleurig. Naar het ´doodgewone spul´ is inderdaad vrijwel geen vraag meer. Maar voor bijzondere, niet-alledaagse stukken en collecties lijkt de markt sterker dan ooit.

U kunt daarvan ook profiteren. In voorbereiding is veiling 641, die op 12 en 13 april a.s. zal plaatsvinden. Heeft u een mooie collectie, een bijzonder zegel of poststuk of misschien een muntencollectie die u wilt veilen, dan zijn wij u graag van dienst. U bent gegarandeerd van zorgvuldige, deskundige beschrijvingen en een optimale presentatie. En u weet het… keep online!

 

 

RESULTATEN GETUIGEN VAN EEN POSITIEVE POSTZEGELMARKT

‘Wat een fantastische resultaten hebben jullie behaald! Bijna alles verkocht!’ Aldus een enthousiaste reactie van de heer Marcel M. te V. die hiermee een kernachtige samenvatting van onze voorjaarsveiling gaf.

Steeds meer van onze relaties maken gebruik van de mogelijkheid online te bieden. En niet alleen in Nederland, maar uit vele landen wereldwijd zijn bieders actief achter de computer. Online bieden heeft voordelen: het te veilen kavel is zichtbaar, de stem van de veilinghouder is goed hoorbaar, het biedverloop is te volgen, men kan eenvoudig met een muisklik meebieden en deze service is voor de koper geheel gratis. Voor de inzenders is het ook prettig, want zij kunnen op de voet volgen voor welke toeslag hun kavels een andere eigenaar vinden. Bovendien wordt een veel groter koperspubliek bereikt. Ondanks deze voordelen wordt het positieve resultaat van de veiling nog altijd sterk beïnvloed door een goed gevulde zaal. Het publiek dat in de veilingzaal meebiedt, in combinatie met het mooie en gevarieerde aanbod, heeft niet alleen geleid tot hoge opbrengsten, maar ook tot een bijzonder hoog verkooppercentage. Weinig kavels bleven onverkocht.

Een aanbod van hoge kwaliteit en diepgang betrof Klassiek Luxemburg. Helaas ontbrak het wat aan belangstelling voor de Wapenemissies, maar de losse zegels en zegels op brief met het portret van groothertog Willem III vonden snel een nieuwe eigenaar. Het topstuk van de collectie, een prachtig gefrankeerde brief naar Nederland uit 1853 (kavel 77), realiseerde € 6000 [inzet € 5000].

Klassiek Nederland leverde weer uitstekende prijzen op, zoals het schitterende veldeel van 15 exemplaren van de zwarte 5 cent eerste emissie (kavel 1001): € 1300 [inzet € 800]. De zeer zeldzame ongebruikte 10 cent plaat II (kavel 1011) werd op € 1950 afgehamerd [inzet € 1000]. De blokken van vier van zowel de gebruikte 5 cent (kavel 1028), de ongebruikte/postfrisse 10 cent (kavel 1013) en de ongebruikte/postfriss 15 cent (kavel 1022) resulteerden in een toeslag van elk € 3600 [inzet € 2500, € 3000 resp. € 2500]. Hoge prijzen brachten ook de postfrisse emissies 1872 en Bontkraag op, zoals een mooi randblok van vier van de 1 gulden grijsviolet (kavel 1122) die voor € 4200 van eigenaar verwisselde [inzet € 3000]. Het bijzondere veldeel keerdrukken van de 7½ cent Bontkraag (kavel 1155) bracht het tot € 9600 [inzet € 3000]. Interessante proeven van o.a. de emissies Lebeau en Veth zijn ook gezocht, zoals het velletje met vier niet-gekozen ontwerpen (kavel 1188) dat op € 1150 werd afgehamerd [inzet € 300].

Hetzelfde biedverloop kende de uiterst zeldzame proef van de emissie 1870 van Nederlands-Indië (kavel 1283), die uiteindelijk € 3800 opbracht [inzet € 1500]. Op een mooie selectie postfrisse zegels type Kreisler werd ook gretig geboden, zoals de zegels in grootformaat in blokken (kavel 1343) waarvoor € 2600 werd gerealiseerd [inzet € 1250]. Zeldzame UNTEA-varianten brachten ook mooie prijzen op, zoals kavels 1380 en 1381 die op € 1150 [inzet 700] resp. € 1950 [inzet € 1000] werden afgeslagen.

Postgeschiedenis is als altijd goed vertegenwoordigd. Een van de topstukken uit de collectie Van den Brink, het militaire déboursé pakketomslag (kavel 1488) vond voor € 2700 een nieuwe eigenaar [inzet € 2000]. Wederom uitgebreid Nederlands-Indië, waaronder de collectie ‘Beauté des Indes’ met zeer zeldzame frankeringen en tarieven. Dat werd wel gewaardeerd, zoals het paartje 15 cent op brief aantoonde (kavel 1623): € 1050 [inzet € 300].

Daarnaast bevatte het aanbod als gewoonlijk weer een keur aan geheel intact gelaten verzamelingen en bijzondere dozen. Van veel kavels waren scans gemaakt zodat belangstellenden zich een goede indruk konden vormen van de inhoud.

Op een verzameling Nederlandse kleinrondstempels (kavel 1992) werd flink geboden, hetgeen resulteerde in een toeslag van € 3800 [inzet € 2500]. Dat een veilinghuis wel eens iets mist, bleek uit een tiental poststukken China/Japan, dat voor € 4600 een Aziatische koper vond [inzet €100]. Een mooie verzameling Danzig (kavel 2293) bracht € 3600 op [inzet € 2000], terwijl voor kamppost uit de Tweede Wereldoorlog (kavel 2295) nu € 2100 werd neergeteld [inzet € 1000]. Een collectie China 1878-2002 (kavel 2399) realiseerde € 6200 [inzet € 2500].

Alle vermelde toeslagprijzen zijn exclusief opgeld. Klik op onderstaande knop om alle resultaten te bekijken.

We kijken terug op twee geslaagde veilingen, die optimistisch stemmen voor de toekomst! In voorbereiding is onze Jubileumveiling: de 638e die 125 jaar na onze eerste veiling wordt gehouden. Wilt u hiervan ook profiteren, dan zijn wij u graag van dienst. U bent gegarandeerd van zorgvuldige, deskundige beschrijvingen en een optimale presentatie. En u weet het… keep online!

 

 

 

VEILINGEN 634 & 635: VERWACHTINGEN EN VERRASSINGEN

Wederom veilingen waarbij onze relaties thuis achter de computer erbij konden zijn. Het te veilen kavel is zichtbaar, de stem van de veilingmeester is goed hoorbaar, het biedverloop is te volgen, en men kan eenvoudig met een muisklik meebieden. Ideaal voor iedereen die niet naar de veilingzaal kan of wil komen, bijvoorbeeld wegens de afstand of de behoefte anoniem te bieden. Ook prettig voor inzenders, die zo op de voet kunnen volgen voor welke toeslag hun kavel(s) een andere eigenaar vinden. Bovendien wordt een veel groter koperspubliek bereikt waaronder nieuwe bieders uit de verste uithoeken van de wereld. Voor de bieders meer concurrentie, voor de inzenders een hogere opbrengst.

De service van het online bieden is nu gratis, en dat wordt door het koperspubliek zeer gewaardeerd. De meer algemene bekendheid van het online bieden, het trouwe publiek dat toch het liefst in de zaal wil bieden, gecombineerd met een overweldigend en gevarieerd aanbod heeft resultaten opgeleverd die onze stoutste verwachtingen hebben overtroffen.

Het spreekt vanzelf dat het succes van iedere veiling niet alleen afhangt van ons, maar zeker ook die van inzenders, bieders, kopers en andere belangstellenden. Essentieel is het vertrouwen dat de talrijke inzenders ons schenken, waardoor u weer zo’n rijk en gevarieerd aanbod aantreft.

In deze aaneensluitende veilingen waren drie uitzonderlijke collecties opgenomen. Veiling 634 bestond geheel uit de collectie Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de Republiek Indonesië 1945-49 van prof. dr. M. Hardjasudarma. In de algemene veiling 635 kwam een gespecialiseerde collectie Oud-Duitse Staten onder de hamer in een hoeveelheid en kwaliteit zoals wij dit nog niet eerder in ons 125-jarig bestaan hebben aangeboden. Daarnaast resulteerde de prachtige collectie Nederlands-Indië poststukken Koning Willem III emissie 1870 van dr. Han T. Siem verbluffende opbrengsten.

Verder bevatte het aanbod als gewoonlijk een keur aan gezochte en kostbare postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen waarbij natuurlijk uitgebreid emissie 1852, en uiteraard weer talrijke geheel intact gelaten verzamelingen en spannende dozen. Van de meeste (deel)verzamelingen waren scans gemaakt zodat belangstellenden zich een goede indruk konden vormen van de inhoud.

Het aantal kopers van Japanse bezetting en Indonesië bleef dit keer beperkt. Toch brachten diverse kavels mooie prijzen op, zoals de beide zogeheten Soerakartazegels uit Java, die voor € 4200 resp. € 2700 [tax. € 2500 resp. € 2000] nieuwe eigenaren vonden.

Diverse opbrengsten van de algemene veiling voldeden aan onze eerdere verwachtingen, zoals € 2600 voor het halve vel van de zwarte kartonproef van de 5 cent 1852 [tax. € 2000] en het mooie blok van vier van de 15 cent, afgehamerd op € 2800 [tax. € 2000]. Een postfrisse 15 cent emissie 1872 in een moeilijke tanding bracht het tot € 4200 [tax. € 2000]. Geweldig deden de Nederlandse postzegelboekjes het: opbrengsten tussen € 1350 en € 2200 [tax. € 1200-€ 1500]. Boekje 31 realiseerde zelfs € 1150 [tax. € 200].

Het spektakel zat hem toch in de collecties Altdeutschland en Siem. Een stempelcollectie Bayern realiseerde € 13.500 [inzet € 3000], een van Hannover € 6200 [inzet € 2000]. Nummerstempels van Preussen deden € 4200 [inzet € 1000], terwijl een uitgebreide stempelverzameling zelfs € 16.500 opbracht [inzet € 3000]. Veel kavels werden voor een veelvoud van de inzetprijs afgehamerd. Het zal u niet verbazen dat veel van dit prachtige materiaal bij onze Oosterburen een nieuwe eigenaar vond.

Wat u, en ons in elk geval, wel verbaasd heeft zijn de torenhoge opbrengsten van de collectie bestemmingen en frankeringen Nederlands-Indië emissie 1870 van dr. Siem. Vooral de poststukken met halfrond-francostempels realiseerden torenhoge opbrengsten, zoals de brief met een tricolore uit Amboina voor € 18.500 [tax. € 1300], de brief uit Passoeroean voor maar liefst € 21.000 [tax. € 1000] en de schoonheid uit Soerabaija met paartjes van de 20 en 50 cent, eveneens voor € 21.000 [tax. € 700]. De kapitaalkrachtige liefhebbers wisten deze stukken dus wel te waarderen!

Het mooie aanbod verzamelingen in albums en dozen resulteerde in prachtige opbrengsten. Dat gold gelukkig ook weer voor Verenigd Europa, waarvan twee prachtcollecties € 4400 resp. € 5400 opbrachten [inzet € 3000 voor beide kavels].

Het is alles goud wat er blinkt, en zeker als het wordt verkocht. 10 Krugerranden in één kavel gingen voor € 10.500 over in andere handen [inzet € 5000]. En zo zijn er talrijke andere voorbeelden, die u allemaal op deze site kunt terugvinden.

Alle vermelde opbrengsten zijn toeslagprijzen, dus exclusief opgeld.

Alweer veilingen die optimistisch stemmen voor de toekomst! Wilt u hiervan ook profiteren, dan zijn wij u graag van dienst. U bent gegarandeerd van zorgvuldige, deskundige beschrijvingen en optimale presentatie. Filatelie leeft! En u weet het… keep online!