Koloniale portzegels

Penvernietigingen en penbewerkingen op zegels van de emissie 1852